Dự toán

Dự toán

Giá xe (bao gồm VAT)0 VNĐ

Phí trước bạ tạm tính0 VNĐ

Phí Biển Số20,000,000 VNĐ

Phí sử dụng đường bộ1,560,000 VNĐ

Bảo hiểm TNDS480,000 VNĐ

Phí kiểm định340,000 VNĐ

Khoản vay0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu0 VNĐ

Số tiền trả tháng cuối0 VNĐ

Số tiền trả trung bình0 VNĐ

.